Výběrové 

řízení


Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí školní jídelny

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Hrádek, příspěvková organizace, okres Znojmo vyhlašuje výběrové

řízení na pracovní pozici


vedoucí školní jídelny.

Předpoklady:

– střední vzdělání s maturitní zkouškou ( nejlépe hotelová škola, ekonomická škola - obor společné

– stravování, jiný příbuzný obor s maturitou, případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru)

– občanská a morální bezúhonnost

– dobrý zdravotní stav

– komunikativnost, organizační a řídící schopnosti

– přehled o problematice školního stravování ( znalost předpisů školního stravování včetně předpisů

– hygienických a dalších souvisejících předpisů)

– znalost trendů racionální a zdravé výživy, normování a kalkulace stravy, sestavování jídelníčků

– znalost práce na PC

– výhodou jsou zkušenosti s řízením stravovacího provozu ( praxe v oboru)

 

Požadované dokumenty:

– písemná přihláška ( jméno a přijmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého

– pobytu, telefonický nebo e-mailový kontakt, datum a podpis)

– strukturovaný životopis

– kopie dokladů o požadovaném vzdělání

– kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe

 

Podmínky výkonu práce:

– pracovní poměr na dobu určitou

– rozsah pracovní pozice - úvazek 0,5

– odměňování dle pracovně právních předpisů ( nařízení vlády č . 564/2006 Sb.)

Termín nástupu:

– dle dohody- nejpozději k 1.9.2020

 

Písemné přihlášky včetně výše uvedených dokladů zašlete na kontaktní adresu

do pondělí 15.6.2020 do 17 hodin.


Kontaktní adresy:

ZŠ a MŠ Hrádek, Hrádek 53,671 27 Hrádek

e- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Upozornění pro uchazeče:

Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení

vyřazeny.


O výsledku řízení budou všichni uchazeči informováni do 19.6.2020.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo

nevybrat žádného uchazeče.

 

V Hrádku dne 1.6.2020 Mgr.Květoslava Švejcarová

ředitelka školy